+385 1 482 0 200 [email protected]

 

Projekti poslovanja i projekti otvaranja objekta

GASTRONOMADI KONZALTING Projekti poslovanja

Za klijente koji nemaju dovoljno iskustva u struci izrađujemo kompletne projekte poslovanja objekta:

• pripremu poslovanja kroz dnevne aktivnosti kao i kroz godišnje poslovne planove rada ( prihodi, troškovi, analiza tržišta, cash flow, break even point )

• priprema kompjutorskog operativnog sustava poslovanja; potrebni hardware i software za svakodnevno poslovanje objekta kao i za financijsko-knjigovodstveno poslovanje

• pripremu operativnog rada objekta; nabava, izrada cijena i normativa, praćenje skladišta namirnica i ostale robe, tijek rada u kuhinji, sali i baru objekta, organizacija dnevnog rada kroz radno vrijeme – potrebne kadrove – vanjske usluge i dobavljače

 

Projekti pred otvaranje objekta

Za one koji su svoje objekte već opremili, ishodovali potrebna odobrenja i dozvole, ili imaju već uhodanu praksu i iskustvo, ali pripremaju određene izmjene u poslovanju:

• predlažemo nove poslovne pravce razvoja –tipove kuhinja, vrstu ponude

• izrađujemo nove meni i vinske karte sa izradom normativa

• pripremamo kuharske i konobarske timove za novi program rada na lokaciji

 

Projekti se prilagođavaju svakom pojedinom objektu, prema orijentaciji i razvojnim planovima.

 

shematski prikaz usluga
Shematski prikaz usluga za Horeca sektor

Preuzmite brošuru

 Usluge Gastronomada za Horeca sektor

skola za napredne2

Verifikacije znanja i edukacija

Za naše korisnike vršimo provjeru znanja postojećih i novih djelatnika ovisno o vrsti radnog mjesta.

Verifikacija se provodi kroz interview, pismenu provjeru znanja, te praktičnu u našem edukacijskom centru ili za veće projekte na lokaciji korisnika.

U segmetima doškolovanja i edukacije, vršimo intenzivne edukacije prilagođene poslovanju i orijentaciji samog objekta, od školovanja konobarskog osoblja, slastičara, pekara i kuhara.

Dodatno, unutar Gastronomadi Akademije, periodično se odvijaju i višednevni programi prema našem curiculumu.

Shematski prikaz usluga