+385 1 482 0 200 [email protected]

Početak suradnje na projektu

Početak suradnje na projektuU samim počecima nastajanja restorana ili hotela, Gastronomadi se, uključuju u razvoj projekta: surađujući s arhitektima, dizajnerima, projektantima i naravno klijentom -investitorom.

Aktivni smo u pripremi, izradi i revizijama projekta određenog ugostiteljskog sadržaja.

Gastronomadi, u pravilu, nisu trgovačko-posrednička kuća preko koje se vrši nabava opreme i sitnog inventara

 Naše djelovanje u ovoj fazi projekta odgovara na pitanja:

• koliko velika i kako raspoređena treba biti kuhinja?
• koliko velika i kako podijeljena treba biti sala restorana, vinski podrumi i barovi?
• koja je potrebna oprema za produkciju predviđenog programa rada?
• koji su zahtjevi Zakonskih propisa i pravila?

Pri nabavi opreme posredujemo u pregovorima i odabiru, ali krajnja je odluka na kupcu koji direktno ugovora odnos sa dobavljačem opreme.

Izgradnja i opremanje

Izgradnja i opremanje
U ovim fazama projekta aktivni smo u:

• preciznoj izradi potrebne opreme za unutarnje opremanje kuhinje, sale, bara
• izradi projekata potrebnih segmenata opremanja sitnim inventarom za dnevno poslovanje objekta
• odabirom potrebne opreme po principu najboljeg ponuđača na tržištu
• posredovanjem pri ugovaranju uvjeta i rokova dobava i isporuka opreme
• stalnoj komunikaciji sa izvođačem radova i usklađenjem sa arhitektonskim i projektantskim planom kao i sa zakonskim propisima
• koordinaciji dobave opreme i montaže na lokaciji

kuhinja

Kadrovi i obuka

Pronalaženje kadrova potrebnih za rad  ovisi o nizu parametara – od orijentacije restorana, okvira ponude, radnog vremena, preko procjena kapaciteta, pa do visine primanja.

saznajte više
1239214 39711428

Projekti poslovanja i otvaranje objekta

Za klijente koji nemaju dovoljno iskustva u struci izrađujemo kompletne projekte poslovanja objekta, ili se samo zadržavamo na podršci podprojekata u fazi otvorenja novog ili postojećeg objekta.

saznajte više